- ቁርኣን የዘላቂ ደስታ ጎዳና -

- ቁርኣን የዘላቂ ደስታ ጎዳና -

የቁርኣን ሰዎች ሆይ ምንኛ ታድላችኋል?

አንዳንዶች ስለ ቁርኣን ሰዎች ማንነት ይጠይቁሃልና እነሱ በፀጋ ውስጥ ነው ያሉት በላቸው። ምክንያቱም እነሱ ቁርኣንን በቃላቸው በመሸምደድ፣ መላልሰው በማንበብና በማስተንተን […]